pondelok, júna 11, 2007

Jedno plus, jedno mínus...

Letisko Bratislava, odbavovací priestor...
"Nie, pane, predpisy to nedovoľujú..." opakuje raz jeden, raz druhý a potom ešte ďalší a v slušnej angličtine opakovane vymenúvajú s profesionálnym pokojom zoznam vecí, ktoré z bezpečnostných dôvodov nie je možné mať pri sebe v lietadle. Hlas muža, ktorý statočne blokuje bežiaci pás
s osobnými vecami, naberá na intenzite a tanec jeho rúk, postupne krku i hlavy čoraz viac prejavuje známky agresivity. Jeden zo zamestnancov letiska konečne prišiel na to, že strácajú čas a fľašu naplnenú tekutinou jednoducho odniesol preč. "You are stupid, stupid, stupid ...!", zúril neuspokojený pasažier. Všetci cestujúci - vrátne cudzincov - boli na strane letištného 
personálu a kvitovali pokojný prístup.
Plus pre naše farby.
Odletová zóna, WC pre pasažierov. Umiestnené rovno za odba-
vovacím úradníkom. Jedna kabínka a veru nie práve najlichotivejšie vyčistená. A splachovanie nefungovalo. Mínus pre naše farby.
Na školenie personálu zodpovedného za čistotu ešte neprišiel rad...