sobota, septembra 06, 2008

Stačilo by málo...

Klasická neprehľadná križovatka medzi domami. Z bočnej ulice logicky pristaví každé auto stopka. Každý vodič zastaví (ak je kompletný). Na to, aby zistil, či je vjazd na hlavnú bezpečný, však nemá šancu. Výhľad mu zakrýva súvislý rad parkujúcich áut a v zrkadle oproti sa prichádzajúce auto objaví až vtedy, keď je už umením "preletieť" bez rizika. Občas trošku vypomáha prechod pre chodcov - ak vodič v aute na hlavnej dodrží predpisy a chodca nechá prejsť, uvoľní sa na chvíľu priestor i autu spoza stopky. Je fakt, že keby autá na hlavnej dodržali aj prikázanú 40-ku, na chlp by stačili tí z vedľajšej prejsť. Ale vážne len na chlp. A na dlhej rovnej komunikácii (aj keď obstavanej domami) veru málokto ide 40-kou. Aj keď je prikázaná. Už 50-ka však nedáva "vedľajším" šancu. 
A pritom by stačilo len trošku pootočiť zrkadlo ...