pondelok, marca 20, 2006

O hodnote ženy

Práve mi prišla veľmi podnetná prezentácia o hodnotách ženy, ktorá vznikla z výrokov Audrey Hepburn.
Na jednej zo snímok je tento text:

Chráň sa rozplakať ženu, pretože Boh počíta jej slzy.
Žena bola stvorená z mužovho rebra.
Nie z nohy, aby bola mužovým nohsledom, nie z hlavy, aby bola múdrejšia, ale z boku, aby s ním bola na rovnakej úrovni, spod ramena, aby bola chránená, z blízkosti srdca, aby bola milovaná.

Nad textom stojí, že je to jeden z výrokov v Talmude (to len, aby som bola presná a aby nikto nepripisoval pôvod citovaných slov Audrey Hapburn, či mne).
Sem som to napísala preto, že je to takmer súhvezdie myšlienok, z ktorých sa dá nekončne čerpať.

1 komentár:

hogofogo povedal(a)...

silviah, trochu do toho súhvezdia myšlienok zabŕdnem: "Chráň sa rozplakať ženu, pretože Boh počíta jej slzy..."
nepozabudlo sa na slzy šťastia? či nebodaj sa zákaz vzťahuje i na ne?